#สว

387,328 Posts

2020-03-26 13:05:34

ของชอบของแม่และเรา😁😁😁 #สว. อยู่บ้านไปเรื่องจ่ายตลาดไว้ใจเรา

160
2020-03-25 15:01:32

เย็บเองได้ 2 แบบ 2อันแระค่อยๆทำไปสายตาก็แย่ เพ่งจนปวดหัว#สว.#😂

120
2020-03-25 02:29:00

อิ่ม#ง่วง#ขอขอบพระคุณ#โซฟา#สว.#ผู้ใจดี

91
2020-03-25 01:34:43

ตั้งแต่รับตำแหน่ง #สว. มา อาการก็จะประมาณนี้อะค่า เดี๋ยวบ้า เดี๋ยวดี 😂😂

30
2020-03-24 07:09:26

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปรายการ #เกาะติดวุฒิสภา ในประเด็น “ภารกิจในการติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” โดยกล่าวถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ ภาพรวมการดำเนินงาน เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อให้ “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ผ่านโครงการBig Rocks ได้แก่ สร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยเฝ้าระวังการทุจริต ในโครงการ "รักษ์ประเทศไทย" สร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกมิติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและมีคุณธรรม และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและเอกชนทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่เป็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน โอกาสนี้ ฝากความห่วงใยและการดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้ประกาศ พร้อมทั้งใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว หากไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัส โดยจะออกอากาศทาง #สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #COVID #COVID_19 #COVIDー19 #COVID19

21
2020-03-24 05:36:42

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมการดำเนิน #โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยจิตอาสาร่วมกันถวาย #เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา แด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอาคารสุขประพฤติ ประกอบด้วย วัดสะพานสูง วัดใหม่ทองเสน วัดแก้วฟ้าจุฬามณี วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ และวัดเวตวันธรรมาวาส สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม #ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไปทำบุญจำนวนมาก และพระภิกษุสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันตามพระพุทธศาสนา อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ #ไวรัสโคโรนา2019 หรือ #โควิด19 ได้ สมาชิกวุฒิสภาจึงมีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์จึงนำเจลแอลกอฮอล์มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องพบกับประชาชนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสนี้ พระภิกษุสงฆ์ได้อนุโมทนาที่สมาชิกวุฒิสภา มีความห่วงใยและให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสดังกล่าวด้วย #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #COVID #COVID_19 #COVIDー19 #COVID19

21
2020-03-23 06:01:16

🥰#repost @51k_official ・・・ ⠀ 𝙢𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜𝙛𝙞𝙡𝙢 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙨𝙤𝙣𝙮 초단위로 돌려봐야하는 영상‼️ ⠀ it will make you feel good😊💘 ⠀ 풀영상은 51k Youtube에서 ➡️https://youtu.be/ENXo51-6EGw ⠀ #소지섭 #Sojisub #소니 #sony #촬영현장 #비하인드컷 #메이킹 #❤ #51k스타그램 #51k#sonickthailand #sonicksojisubthailandfanclub #ทีมเมียสยาม#สว ตามวัยนะเฮีย😊😊

260
2020-03-23 02:34:02

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ก.ป.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand https://www.senate.go.th/document/Ext23241/23241785_0003.PDF

41
2020-03-23 01:18:04

วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

41
2020-03-21 00:28:36

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา​ #โควิด19​ #วุฒิสภา​ #สว

41
2020-03-20 05:21:45

ทางผ่าน 😁 #สว.แล่วก้อคูลได้🤣 พ่อกล่าว

2010
2020-03-20 04:16:13

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.05 นาฬิกา ณ สตูดิโอ #สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ซอยอารีย์ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมพูดคุยในรายการ "รัฐสภาของประชาชน" ในประเด็น : ส.ว. สะท้อนปัญหาวิสาหกิจชุมชนชาวอีสานล่าง ออกอากาศทาง #สถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) และทาง #สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (#NBT2HD) ติดตามรับชมได้ทาง : https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/216269329729789/ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #รัฐสภาของประชาชน #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน

21
2020-03-19 09:38:32

สว 7💰2,xxx,xxx฿ สว เลข7 เทพสุดป้ายนี้รู้ๆกันอยู่ครับ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🤠รับซื้อ-ขายทะเบียนรถทุกชนิด 🕵🏻‍♂️รับจัดหาทะเบียนตามสั่งทุกหมวด 🏆มีป้ายทะเบียนมากมายให้คุณลูกค้าเลือกชม 🥇การันตรีความน่าเชื่อถือ💯%นัดรับได้ 👮🏻‍♂️ป้ายออกตรงจากกรมการขนส่งทางบกถูกกฎหมาย 💯% ☎️Tel : 097-842-4444 K.Bass 📲Line : @pbtabien คลิกเลยครับ 👉👉👉 https://bit.ly/2ShNK1N ——————————————— #PBTabien #ทะเบียนรถ #ทะเบียนรถยนต์ #ป้ายทะเบียนรถ #ทะเบียนสวย #ทะเบียนมงคล #ทะเบียนประมูล #ทะเบียนเลขสวย #ทะเบียนวีไอพี #ทะเบียนvip #ป้ายทะเบียนvip #ป้ายทะเบียน #ป้ายประมูล #ป้ายมงคล #ป้ายกราฟฟิค #sbn #ป้ายทะเบียนประมูล #ป้ายทะเบียนเลขสวย #ป้ายทะเบียนกราฟฟิค #ทะเบียนผลรวมดี #ผลรวมทะเบียนดี #เลขมงคล #ทะเบียนราคาถูก #ทะเบียนเลขเดี่ยว #ทะเบียนเลขตัวเดียว #เลข7 #หมวดสว #สว #สมาชิกวุฒิสภา

50
2020-03-19 04:39:38

📢 สกู๊ปข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9- 10 มีนาคม 2563 https://www.youtube.com/watch?v=gTD6hjToJTU&feature=youtu.be #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน

31
2020-03-19 02:19:30

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น "สว.สรุปลงพื้นที่ภาคกลาง รับฟังปัญหาประชาชน" ติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกกะเฮิรตซ์และ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.05-09.55 นาฬิกา #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน #วิทยุรัฐสภา #มองรัฐสภา #สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

21
2020-03-19 02:16:39

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.05-09.55 นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา​ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น "สว.สรุปลงพื้นที่ภาคกลาง รับฟังปัญหาประชาชน" ***ชมสดพร้อมกันทาง*** สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง10 - mobile app : TPchannel - เว็บไซต์ tpchannel.org - Facebook Live : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/551854285689815/ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน #วิทยุรัฐสภา #มองรัฐสภา #สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

21
2020-03-17 05:25:18

สิวหรือชาไข่มุก ถามจริง !!! . . ทำตามนี้รับรองผิวสวยปังแน่นอน🎉🎊 . . วิธีทาน Anacolly ให้เห็นผลเร็ว📌 - ทานเช้า2 แคปซูล - ก่อนนอน 2 แคปซูล ทานคู่กับน้ำผลไม้ น้ำมะเขือเทศ หรือวิตามินซี จะช่วยให้เห็นผลดีเร็วขึ้นค่า . . . เพิ่มเติม👇👇 @anacolly.muna_thailand . . . . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . สั่งซื้อ | สอบถาม | สมัคร ตัวแทน 📥 สั่งซื้อ สอบถาม Line :👉🏻 @fhu9652i (มีแอดด้วย) . --- ⋆ ✩----ღ ---------- ⋆ ✩----------ღ ---- #anacollycollagen #anacollyreview #anacollythailand #anacolly #howtoperfect #howtobeauty #howtobeperfect #ถูกและดี #ชี้เป้าโปรถูก #ดีบอกต่อ #ถูกและดีมีอยู่จริง#ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยยย #รีวิวเซเว่น #รีวิววัตสัน #beauty #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย #ขาว #สว

1637
2020-03-17 05:24:43

สิวหรือชาไข่มุก ถามจริง !!! . . ทำตามนี้รับรองผิวสวยปังแน่นอน🎉🎊 . . วิธีทาน Anacolly ให้เห็นผลเร็ว📌 - ทานเช้า2 แคปซูล - ก่อนนอน 2 แคปซูล ทานคู่กับน้ำผลไม้ น้ำมะเขือเทศ หรือวิตามินซี จะช่วยให้เห็นผลดีเร็วขึ้นค่า . . . เพิ่มเติม👇👇 @anacolly.muna_thailand . . . . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . สั่งซื้อ | สอบถาม | สมัคร ตัวแทน 📥 สั่งซื้อ สอบถาม Line :👉🏻 @fhu9652i (มีแอดด้วย) . --- ⋆ ✩----ღ ---------- ⋆ ✩----------ღ ---- #anacollycollagen #anacollyreview #anacollythailand #anacolly #howtoperfect #howtobeauty #howtobeperfect #ถูกและดี #ชี้เป้าโปรถูก #ดีบอกต่อ #ถูกและดีมีอยู่จริง#ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยยย #รีวิวเซเว่น #รีวิววัตสัน #beauty #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย #ขาว #สว

4918
2020-03-17 05:13:18

สิวหรือชาไข่มุก ถามจริง !!! . . ทำตามนี้รับรองผิวสวยปังแน่นอน🎉🎊 . . วิธีทาน Anacolly ให้เห็นผลเร็ว📌 - ทานเช้า2 แคปซูล - ก่อนนอน 2 แคปซูล ทานคู่กับน้ำผลไม้ น้ำมะเขือเทศ หรือวิตามินซี จะช่วยให้เห็นผลดีเร็วขึ้นค่า . . . เพิ่มเติม👇👇 @anacolly.winkwhite . . . . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . สั่งซื้อ | สอบถาม | สมัคร ตัวแทน 📥 สั่งซื้อ สอบถาม Line :👉🏻 @gzm2147b (มีแอดด้วย) . --- ⋆ ✩----ღ ---------- ⋆ ✩----------ღ ---- #anacollycollagen #anacollyreview #anacollythailand #anacolly #howtoperfect #howtobeauty #howtobeperfect #ถูกและดี #ชี้เป้าโปรถูก #ดีบอกต่อ #ถูกและดีมีอยู่จริง#ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยยย #รีวิวเซเว่น #รีวิววัตสัน #beauty #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย #ขาว #สว

7494
2020-03-16 09:12:07

โครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 https://t.co/6JhrLui4aj #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน

31
2020-03-16 08:45:56

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย พร้อมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่เดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำนอง ฉิมพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทให้การตอนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นของข้าวเปลือกให้ได้เป็นข้าวสาร(การสีข้าว) โดยเฉพาะศักยภาพการผลิตและปัญหาอุปสรรคของการส่งออกและการพัฒนาเมล็ดพันธ์ข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-16 06:18:52

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการ #เกาะติดวุฒิสภา ในประเด็น “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบ #ActiveLeaning ด้วย #ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะ” โดยกล่าวถึงการนำศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของในหลวง #รัชกาลที่9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งนำหลักการทรงงาน 23 ข้อของพระองค์ อาทิ การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้น ยึดประโยชน์ส่วนรวม พึ่งพาตนเอง #เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ มาปรับใช้กับการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่ง ดร.ตวง ได้กล่าวถึงเทคนิคของการเรียนรู้แบบ Active Leaning ว่า ต้องเรียนในสิ่งที่ใช้ และใช้ในสิ่งที่เรียน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โอกาสนี้ ดร.ตวง อันทะไชย ยังได้กล่าวถึงแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชาทางการศึกษากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #COVID-19 ในประเทศไทยว่า การสร้างสำนึกร่วมกันของความเป็นชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การจัดหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะให้กับผู้เรียน ทั้งด้านการรู้เท่าทันโรคระบาดและภัยพิบัติ คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งการนำบทเรียนจากอดีตมาวิเคราะห์และสร้างการเรียนรู้ในสภาวการณ์ภายหน้า ชี้ให้คนในสังคมร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยต้องสร้างทัศนคติและมุมมองใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย โดยจะออกอากาศทาง #สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

60
2020-03-16 05:45:55

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.35 นาฬิกา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม หัวหน้าคณะเดินทาง พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย และนายเฉลียว เกาะแก้ว กรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัด และนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ผู้ก่อตั้งศูนย์ ให้การตอนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นของข้าวเปลือกให้ได้เป็นข้าวสาร(การสีข้าว) โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาข้าวครบวงจร และการพัฒนาพันธ์ข้าว เพื่อใข้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทยต่อไป #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-16 05:40:05

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 5 โดยร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถรับจ้าง ที่สัญจรอยู่บนถนนประชาชื่น รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในย่านตลาดเตาปูน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัย เพราะหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถนำมาซักทำความสะอาด แล้วหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวนมาก #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยซักได้ #หน้ากากอนามัยแบบผ้า #COVID19 #COVIDー19 #COVID_19

31
2020-03-16 04:34:07

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสพบปะหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จากการประชุมทำให้ได้รับทราบว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจ้างงานของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว (เช่น ธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติ เช่น การลดต้นทุนภาคธุรกิจ การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ การดึงแรงงานกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร การประกันรายได้ การดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย การพักชำระหนี้ เป็นต้น #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

51
2020-03-16 03:47:41

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม หัวหน้าคณะเดินทาง พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย และนายเฉลียว เกาะแก้ว กรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอส ไรซ์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัด และนายณรงค์ ชัยจิตรารัชต์ หุ้นส่วนผู้จัดการให้การตอนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นของข้าวเปลือกให้ได้เป็นข้าวสาร(การสีข้าว) โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาพันธ์ข้าว เพื่อใข้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทยต่อไป #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-16 01:27:52

สวัสดีวันพระ #วันพระ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-15 01:15:19

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสมเจตน์ ชั้น 1 เพื่อร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต การดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต การขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเลสร้างท่าเรือ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค จากนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จากนั้น คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต การขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเลสร้างท่าเรือ โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้มีการพิจาณาศึกษาถึงผลกระทบจากการถมทะเล ทั้งในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน สัตว์ และสิ่งเเวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบ และควรนำภูมิความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการดำเนินงาน รวมทั้งควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-15 01:14:54

#วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

41
2020-03-14 13:02:52

หลานโมเมหลบไป บิวตี้บล้อกเก้อหน้าใหม่มาแล้วค่าา😆❤️. . 📌ดูเต็มๆได้ที่ FB & youtube: Mom & me story เลยค่า #สว.บิวตี้

2617
2020-03-13 23:27:04

วันศุกร์ที่​ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน ณ ซอยหัวหิน 102 โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศบาลเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน และนางสาวมาดี รักษา หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ โดยจัดทำเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป #วุฒิสภา #สว #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #Senate #SenateThailand

21
2020-03-13 23:21:09

วันศุกร์ที่​ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ คณะกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว ต้องการยกระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าระดับนานาชาติ ด้านการเกษตร เน้นเรื่องเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างนวัตกรรม กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพด่านสิงขรให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ที่ดินทำกิน สินค้าการเกษตร และภัยแล้ง โดยคณะกรรมการฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป #วุฒิสภา #สว #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #Senate #SenateThailand

31
2020-03-13 12:56:14

ในประเทศไทยแทน ' มือสั่น ' เราทำ ' หวาย ' ในขณะที่พูดว่า ' สวัสดีคะ ' หรือ ' กบคูนคะ ' (กบคูนหมายถึง ' ขอบคุณ ') เพื่อปกป้องตัวเองและชุมชนของคุณจากการได้รับและกระจายโรคทางเดินหายใจ เหมือน covid-19, 'หวา ย' จะเป็นตัวเลือกของคุณ 🙏🙏🙏 @urassayas @urassayaclubdotcom #ทักทาย #ไหว #สว # #yaya #urassayas #bangkokairways #สวัสดี #unn _ manoch

171
2020-03-13 11:33:29

#ผ้าทอ #ผ้าทอไทลือ #ผ้าไทลื้อน่าน#ผ้าทอใส่แล้วสวย#ผ้าทอมือ#ผ้าทอราคาเบาๆ#ผู้หญิง #ของขวัญ #ของดีบอกต่อ #thailand #thailand🇹🇭 #พร้อมส่ง #ทักมาเลยจ้า #ส่งฟรี #siambrandname #sbnthailand #sbn #ผ้าถุงไทย #สว

00
2020-03-13 03:17:15

#วันช้างไทย ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2541 ประกาศให้วันที่13 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันช้างไทย" ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอ เพื่อให้คนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของช้าง รักหวงแหนและอนุรักษ์ช้างไทยให้มากขึ้น #วุฒิสภา #สว #Senate

31
2020-03-13 00:46:09

ไม่มีทัวร์ใดๆเลยเงียบสงบ #กรุ๊บนี้มีภูมิ#สว.. 👨‍🦲👵👵👴😂🥰

40
2020-03-12 10:02:06

📢 คลิปข่าว : คณะกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาค ตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและประชาชนในประเด็นการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและขยะ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว และการสร้างถนนรอบเกาะช้าง ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 https://youtu.be/3Xj_yTTVPj8 #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #สวพบประชาชน #วุฒิสภาพบประชาชน

41
2020-03-12 09:58:52

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ - นายธานี สุโชดายน ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (5 ปี และ 1 ปี) โดยมี นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป. ได้สรุปภาพรวมการบริหารงานของกระทรวง พร้อมกล่าวถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ 5S ประกอบด้วย Security Sustainability Standard Status Synergy โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำโครงการหลายโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก และยกระดับการให้บริการประชาชน อาทิ โครงการ Call Center ของกรมการกงสุล ซึ่งมีทั้ง [email protected] และแอปพลิเคชัน Thai Consular จัดทำโครงการเอกสารราชการ 2 ภาษา ระบบคิวออนไลน์ โครงการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต Online มีระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ผ่านหน่วยงานนำร่อง 3 แห่ง ดังนี้ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง สอท. ณ กรุงลอนดอน สอท. ณ กรุงปารีส นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐเพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล เช่น จัดทำระบบ e-Submission ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร MFA Dropbox ระบบการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันแบบออนไลน์ (e-Privilege) และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Social Media เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในหลากหลายประเด็น อาทิ การบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร แนวทางการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเสนอให้ยุทธศาสตร์ 5S ของกระทรวง เพิ่มเติม Smart Care เข้าไป เพื่อให้ครอบคลุมครบทุกมิติ โดยเฉพาะการดูแลประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริการภาครัฐ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

21
2020-03-12 09:18:04

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการ #เกาะติดวุฒิสภา ในประเด็น “ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ” โดยกล่าวถึงการดำเนินการของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่จะผลักดันและเร่งรัดการดำเนินด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ โครงการ #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง มีความรู้ มีทักษะ และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นหลักสูตรภายใต้อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-curve) ที่พัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรมและแรงงานในประเทศ และเร่งรัดติดตามให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซียนและและเอเชียใต้ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา Education Hub ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของการพัฒนาอุดมศึกษา โอกาสนี้ ได้ฝากถึงการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการที่มุ่งผลักดันการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอาเซียนและในเวทีโลกได้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการทำงานภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไป โดยจะออกอากาศทาง #สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-12 03:30:52

ผงน้องคือละเอียด #ละมุน 🤍🍃 ไม่บาดหน้า รักษาให้หน้าของเราแข็งแรง สุขภาพดี ดี๊ดี รอยสิว รอยดำ รอยแดง จางลงชัดเจน เห็นผลตั้งแต่ เซ็ทแรกต้า🌷 #ผงห้อยศรี🍃🌿 #รีวิวห้อยศรี #สิวเสี้ยน #สิวหาย #สว #สิวสเตียรอยด์ #ปลอดภัย

280
2020-03-12 01:16:20

บ๊อบสั้นก็เบาสบายหัว เป็นคนผมหนา ขนาดผมร่วงไปเยอะนะ อือแต่ผมขาวนี่พี่ยอม #สว.บ่นเรื่องผม😃😁

30
2020-03-11 11:13:46

มีพบก็ ต้องมีจาก #สว.สค.💙❤

140
2020-03-11 09:11:32

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นำโดย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เชิญหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการกำหนดมาตรการเชิงรุกในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ และการดำเนินการป้องกันการกักตุน การควบคุมราคา และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว นายนิติ วิวัฒน์วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดตามสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อลดความตื่นตระหนก ให้เกิดความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ หากเกิดกรณีต้องสงสัยและความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่ให้รีบดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ด้าน พันตำรวจเอก วัชรพล กาญจนกันทร ผู้กำกับการฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการและมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเมื่อลงจากเครื่องบินจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากมีไข้จะคัดแยกตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ หากไม่มีไข้จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ เช่น ข้อมูลที่พักโดยละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น ในส่วนการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นทั่วประเทศ ทั้งด่านทางบกและทางน้ำ จะใช้มาตรฐานคัดกรองเหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบิน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว #สว #สมาชิกวุฒิสภา #senatethailand

31
2020-03-09 14:15:27

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.40 นาฬิกา ณ จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอำนวยการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่สำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อคิดเห็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จากนั้น เวลา 15.30 นาฬิกา คณะได้เดินทางไปยังจุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะบ้านบางเบ้า โดยคณะได้ลงเรือสำรวจและรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะ (เส้นทางสีน้ำเงิน บริเวณหน้าผาเลียบ) โอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในประเด็นภาพรวมการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดตราด ด้าน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ Central News ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นภาพรวมการลงพื้นที่จุดก่อสร้างบ่อบำบัดขยะและน้ำเสีย จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว และการลงพื้นที่จุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะบ้านบางเบ้า #วุฒิสภา #สว #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #Senate #SenateThailand

41
2020-03-09 11:01:36

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 https://www.youtube.com/watch?v=iKXYRo2aWkE&feature=youtu.be #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน

31
2020-03-09 10:56:25

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อสำรวจและศึกษาสภาพสถานที่ในการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และโรงคัดแยกขยะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมให้ข้อมูลในการบริหารจัดการบ่อขยะ ณ จุดก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน

41
2020-03-09 10:50:40

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา นางอภิรดีตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย เดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัด พันตำรวจเอกมนัส อัดโดดดร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ และนายวิญญู พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และปัญหาอุปสรรคการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-09 10:38:22

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา โดย พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมาธิการการพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท กรรมาธิการ นายอุปกิต ปาจรียางกูร รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ นางสาว ภัทรา วรามิตร กรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ โครงการฯ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของ อบจ. นนทบุรี แบ่งการบริหารจัดการมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. การจัดการมูลฝอยทั่วไป แยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.1 มูลฝอยเก่า แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 โครงการคือ 1) โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะจากหลุมฝังกลบเดิม (133 ไร่) มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า (RDF = Refuse derived fuel) มีขนาดกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ โดยให้บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงทุน สัญญา 20 ปี ซึ่งปริมาณขยะ (RDF) มีทั้งหมดประมาณ 3,000,000 ตัน อัตราผลตอบแทนกลับคืนสู่ อบจ. นนทบุรี 35 บาท/ตัน คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 105,000,000 บาท แบ่งจ่าย 10 ปี ๆ ละ 10,500,000 บาท และยังมีค่าเช่าที่ดิน 133 ไร่ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 638,400 บาท/ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลตอบแทนเข้าสู่กองทุนหมู่บ้านอีกจำนวน 500,000 บาท/ปี ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

43
2020-03-09 09:36:08

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการดำเนินการโครงการ #จิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม #ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 5 โดยร่วมกันถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จำนวน 200 ชิ้น เนื่องจากวัดเป็นสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนเข้าไปทำบุญจำนวนมาก ที่อาจจะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้ ดังนั้น ทางสมาชิกวุฒิสภาจึงมีความเป็นห่วงพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใส่ จึงนำหน้ากากอนามัยมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องพบกับประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน บริเวณซอยสาเก คลองหลอด และส่วนคลองคูเมืองเดิม จำนวน 500 ชิ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้ง ยังช่วยลดภาระในการจัดซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพราะสามารถนำมาซักทำความสะอาด แล้วหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่อีกได้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับหน้ากากอนามัยจำนวนมาก #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยซักได้ #หน้ากากอนามัยแบบผ้า #โควิด19 #COVID19 #COVIDー19

33
2020-03-09 07:09:23

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย เดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและการแปรรูปข้าวออร์แกนิคเป็นเส้นก๋วยเตี่ยวเพื่อส่งออกต่างประเทศ #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-09 06:46:27

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.20 นาฬิกา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอำนวยการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดตราด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในประเด็นการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว และการจัดการขยะและน้ำเสีย โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอให้การต้อนรับที่สนามบินตราด จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานยุทธนาวี อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเข้าสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ก่อนลงพื้นที่ในช่วงบ่าย เพื่อสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในประเด็นดังกล่าวต่อไป #วุฒิสภา #สว #วุฒิสภาพบประชาชน #สวพบประชาชน #Senate #SenateThailand

51
2020-03-09 05:59:33

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย เดินทางศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวให้การต้อนรับ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัย หลังจากนั้นคณะเดินทางได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัย #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-09 05:51:49

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างถนนรอบเกาะช้าง การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว การจัดการขยะและน้ำเสียบนเกาะช้าง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมเจ้าท่า ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นด้วย #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-09 05:48:17

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ ร้านอิ่มจัง (สาขา 2) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ นายบรรเจิด นวลเอี่ยม จิตอาสา "ร้านอิ่มจัง" (สาขา 2) ที่มีแนวคิดในการประกอบการด้วยหลักการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนในสังคม ตามแนวคิด “ขาดทุน คือ กำไร” พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อาทิ หน้ากากอนามัย ข้าวสาร จำนวน 300 กิโลกรัม และไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดเป็นพลังร่วมในการแบ่งปันและช่วยเหลือของคนในสังคม #วุฒิสภา #สว #Senate #SenateThailand

31
2020-03-08 06:25:54

📌ด่วน...ข่าวสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปศึกษาดูงาน...ไม่เป็นความจริง 👉ร่วมรณรงค์ หยุดเผยแพร่ Fake News #วุฒิสภา #สว #Senate #FakeNews #ข่าวปลอม

31
2020-03-08 03:44:54

ความภูมิใจของพ่อและแม่ #พี่อิมทำให้ชื่นใจ หายเหนื่อย❤️☺️ #ม.2 เทอม2 #สว.2

84
2020-03-07 14:23:24

นานๆเจอกัลที#สว.3

90
2020-03-07 02:50:18

คณะกรรมการโครงการ #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. #สวพบประชาชน #สว #วุฒิสภา #Senate #SenateThailand

41
2020-03-06 12:32:45

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ  โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนชาวอัมพวา และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งผู้นำในชุมชนอัมพวาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำชมเตาตาล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมา โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงออกและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นรู้จักรักษามรดกและวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ สานต่อภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ โดยได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการคือการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคนในชุมชนอัมพวา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าให้แก่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน #วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #Senate #SenateThailand #โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ #อัมพวา

41
2020-03-06 10:37:18

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุชล สุขเกษม ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำชมศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้บนเนื้อที่เพียง 1 ไร่ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีคือ การเลี้ยงไก่ไข่ในตะกร้า และการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความชื่นชมในการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมส่งต่อความรู้ให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ #วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #Senate #SenateThailand #ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี

31
2020-03-06 10:23:28

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการ #โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 #วุฒิสภา #สว #Senate

21
2020-03-06 07:42:40

วันศุกร์ที่​ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสงคราม และรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวรายงาน นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการสำคัญเชิงพื้นที่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น แม่กลองเมืองแห่งความสุข โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยใช้ TPMAP Logbook เป็นต้น จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับการทำประมงในพื้นที่ การเกษตร การท่องเที่ยว ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป #วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน #สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน #Senate #SenateThailand