#حاج

56,536 Posts

1 hour ago

حاج اقا _اینکه چیزی _نیست !؟حرف تازه بزنید _لطفا دلار 16هزار تومنی بفرماید _رب گوجه14هزارتومنی ک🙏

340
3 hours ago

نرسد اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد... حاج سید مجید بنی فاطمه ⤵⤵⤵⤵⤵⤵ _seyed_javad_zaker1355

11