زندگی لحظه احساس گلی است آبیاری شده با اشک دلم و چه سخت است در آن لحظه که روید مرگی ز سر انگشت زمان و نمی میرد عشق چونکه برجاست ز اعماق درون ز هوا، آب، نگاه و هر آنچیز که دارد احساس. جعفر_شیخی

812

Featured Posts

2 Comments

  • vahidshokoohi 2 weeks ago

    #طبیعت #طبیعت_زیبا #طبیعتگردی #عکاسی #عکاسی_طبیعت #عکاسی_منظره #گیلان #landscapephotography #naturephotography #nature #photography #gilan

  • morteza_bemani 1 week ago

    👍👍👍👍Wowwww