#portugali

8,610 Posts

2020-02-17 21:09:00

. ☀🚌☀🌹✌➡✈#Pranverë në #Indi dhe Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 30 Mars . ☀✌🌹✈☀✌🌹✈Pranverë në# Bali dhe #Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 6 Prill Pranverë në #Bangkok dhe #Pattaya, 8 Ditë €1099, Nisja më 23 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Dubai, 5 Ditë €599, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Netët e Bardha në #Rusi, 6 Ditë €779. Nisja më 17, 20 Qershor ☀✌🌹✈Pranverë në #Izrael, 5 Ditë €599, Nisja më 12, 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Amsterdam, 4 Ditë €449, Nisja më 13 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 27 Mars Pranverë në Pragë, 5 Ditë €369, Nisja më 10 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe# Budapest, 4 Ditë €309, Nisja më 7 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Berlin, 4 Ditë €329, Nisja më 29 Mars, 5 Ditë €379, Nisja më 27 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në Mynih dhe Bazel, 5 Ditë €399, Nisja më 29 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 4 Ditë €469, Nisja më 12 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 4 Ditë €429, Nisja më 5 Mars, 4 Ditë €449, Nisja më 12 Mars . ☀✌🌹✈Pranverë në #Spanjë dhe #Portugali, 8 Ditë €649, Nisja më 30 Prill . ☀✌🌹✈Pranverë në #Zyrih dhe #Bazel, 4 Ditë €359, Nisja më 20 Mars ... ☀✌🌹✈#Pranverë në #Cote d'Azur, 4 Ditë €359, Nisja më 19 Mars . ☀✌🌹✈#Pranverë në #Romë - #Firence, 4 Ditë €299, Nisja më 4 Prill, 2 Maj# ☀✌🌹✈Pranverë në# Kryeqytetet Skandinave, 5 Ditë €599, Nisja më 13 Maj Pranverë në Cappadocia, 3 Ditë €349, Nisja më 6, 26 Ma☀✌🌹✈rs .. ☀✌🌹✈Pranverë në #Stamboll, 3 Ditë €219, Nisja më 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 7 ditë €349, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në Pragë, 7 Ditë €239, Nisja më 7, 28 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe #Budapest, 5 Ditë €189, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Shtutgart, #Strasburg, Zyrih, 7 Ditë €299, Nisja më 14 Mars# ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 7 Ditë €329, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në #Amsterdam, 8 Ditë €399. Nisja më 14 Mars Per rezervime na kontaktoni:042230668/0696153704

80
2020-02-17 21:07:35

. ☀🚌☀🌹✌➡✈#Pranverë në #Indi dhe Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 30 Mars . ☀✌🌹✈☀✌🌹✈Pranverë në# Bali dhe #Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 6 Prill Pranverë në #Bangkok dhe #Pattaya, 8 Ditë €1099, Nisja më 23 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Dubai, 5 Ditë €599, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Netët e Bardha në #Rusi, 6 Ditë €779. Nisja më 17, 20 Qershor ☀✌🌹✈Pranverë në #Izrael, 5 Ditë €599, Nisja më 12, 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Amsterdam, 4 Ditë €449, Nisja më 13 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 27 Mars Pranverë në Pragë, 5 Ditë €369, Nisja më 10 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe# Budapest, 4 Ditë €309, Nisja më 7 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Berlin, 4 Ditë €329, Nisja më 29 Mars, 5 Ditë €379, Nisja më 27 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në Mynih dhe Bazel, 5 Ditë €399, Nisja më 29 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 4 Ditë €469, Nisja më 12 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 4 Ditë €429, Nisja më 5 Mars, 4 Ditë €449, Nisja më 12 Mars . ☀✌🌹✈Pranverë në #Spanjë dhe #Portugali, 8 Ditë €649, Nisja më 30 Prill . ☀✌🌹✈Pranverë në #Zyrih dhe #Bazel, 4 Ditë €359, Nisja më 20 Mars ... ☀✌🌹✈#Pranverë në #Cote d'Azur, 4 Ditë €359, Nisja më 19 Mars . ☀✌🌹✈#Pranverë në #Romë - #Firence, 4 Ditë €299, Nisja më 4 Prill, 2 Maj# ☀✌🌹✈Pranverë në# Kryeqytetet Skandinave, 5 Ditë €599, Nisja më 13 Maj Pranverë në Cappadocia, 3 Ditë €349, Nisja më 6, 26 Ma☀✌🌹✈rs .. ☀✌🌹✈Pranverë në #Stamboll, 3 Ditë €219, Nisja më 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 7 ditë €349, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në Pragë, 7 Ditë €239, Nisja më 7, 28 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe #Budapest, 5 Ditë €189, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Shtutgart, #Strasburg, Zyrih, 7 Ditë €299, Nisja më 14 Mars# ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 7 Ditë €329, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në #Amsterdam, 8 Ditë €399. Nisja më 14 Mars Per rezervime na kontaktoni:042230668/0696153704

20
2020-02-17 21:06:57

. ☀🚌☀🌹✌➡✈#Pranverë në #Indi dhe Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 30 Mars . ☀✌🌹✈☀✌🌹✈Pranverë në# Bali dhe #Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 6 Prill Pranverë në #Bangkok dhe #Pattaya, 8 Ditë €1099, Nisja më 23 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Dubai, 5 Ditë €599, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Netët e Bardha në #Rusi, 6 Ditë €779. Nisja më 17, 20 Qershor ☀✌🌹✈Pranverë në #Izrael, 5 Ditë €599, Nisja më 12, 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Amsterdam, 4 Ditë €449, Nisja më 13 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 27 Mars Pranverë në Pragë, 5 Ditë €369, Nisja më 10 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe# Budapest, 4 Ditë €309, Nisja më 7 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Berlin, 4 Ditë €329, Nisja më 29 Mars, 5 Ditë €379, Nisja më 27 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në Mynih dhe Bazel, 5 Ditë €399, Nisja më 29 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 4 Ditë €469, Nisja më 12 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 4 Ditë €429, Nisja më 5 Mars, 4 Ditë €449, Nisja më 12 Mars . ☀✌🌹✈Pranverë në #Spanjë dhe #Portugali, 8 Ditë €649, Nisja më 30 Prill . ☀✌🌹✈Pranverë në #Zyrih dhe #Bazel, 4 Ditë €359, Nisja më 20 Mars ... ☀✌🌹✈#Pranverë në #Cote d'Azur, 4 Ditë €359, Nisja më 19 Mars . ☀✌🌹✈#Pranverë në #Romë - #Firence, 4 Ditë €299, Nisja më 4 Prill, 2 Maj# ☀✌🌹✈Pranverë në# Kryeqytetet Skandinave, 5 Ditë €599, Nisja më 13 Maj Pranverë në Cappadocia, 3 Ditë €349, Nisja më 6, 26 Ma☀✌🌹✈rs .. ☀✌🌹✈Pranverë në #Stamboll, 3 Ditë €219, Nisja më 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 7 ditë €349, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në Pragë, 7 Ditë €239, Nisja më 7, 28 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe #Budapest, 5 Ditë €189, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Shtutgart, #Strasburg, Zyrih, 7 Ditë €299, Nisja më 14 Mars# ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 7 Ditë €329, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në #Amsterdam, 8 Ditë €399. Nisja më 14 Mars Per rezervime na kontaktoni:042230668/0696153704

10
2020-02-17 21:06:02

. ☀🚌☀🌹✌➡✈#Pranverë në #Indi dhe Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 30 Mars . ☀✌🌹✈☀✌🌹✈Pranverë në# Bali dhe #Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 6 Prill Pranverë në #Bangkok dhe #Pattaya, 8 Ditë €1099, Nisja më 23 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Dubai, 5 Ditë €599, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Netët e Bardha në #Rusi, 6 Ditë €779. Nisja më 17, 20 Qershor ☀✌🌹✈Pranverë në #Izrael, 5 Ditë €599, Nisja më 12, 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Amsterdam, 4 Ditë €449, Nisja më 13 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 27 Mars Pranverë në Pragë, 5 Ditë €369, Nisja më 10 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe# Budapest, 4 Ditë €309, Nisja më 7 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Berlin, 4 Ditë €329, Nisja më 29 Mars, 5 Ditë €379, Nisja më 27 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në Mynih dhe Bazel, 5 Ditë €399, Nisja më 29 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 4 Ditë €469, Nisja më 12 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 4 Ditë €429, Nisja më 5 Mars, 4 Ditë €449, Nisja më 12 Mars . ☀✌🌹✈Pranverë në #Spanjë dhe #Portugali, 8 Ditë €649, Nisja më 30 Prill . ☀✌🌹✈Pranverë në #Zyrih dhe #Bazel, 4 Ditë €359, Nisja më 20 Mars ... ☀✌🌹✈#Pranverë në #Cote d'Azur, 4 Ditë €359, Nisja më 19 Mars . ☀✌🌹✈#Pranverë në #Romë - #Firence, 4 Ditë €299, Nisja më 4 Prill, 2 Maj# ☀✌🌹✈Pranverë në# Kryeqytetet Skandinave, 5 Ditë €599, Nisja më 13 Maj Pranverë në Cappadocia, 3 Ditë €349, Nisja më 6, 26 Ma☀✌🌹✈rs .. ☀✌🌹✈Pranverë në #Stamboll, 3 Ditë €219, Nisja më 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 7 ditë €349, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në Pragë, 7 Ditë €239, Nisja më 7, 28 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe #Budapest, 5 Ditë €189, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Shtutgart, #Strasburg, Zyrih, 7 Ditë €299, Nisja më 14 Mars# ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 7 Ditë €329, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në #Amsterdam, 8 Ditë €399. Nisja më 14 Mars Per rezervime na kontaktoni:042230668/0696153704

40
2020-02-17 21:05:40

. ☀🚌☀🌹✌➡✈#Pranverë në #Indi dhe Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 30 Mars . ☀✌🌹✈☀✌🌹✈Pranverë në# Bali dhe #Katar, 8 Ditë €1299, Nisja më 6 Prill Pranverë në #Bangkok dhe #Pattaya, 8 Ditë €1099, Nisja më 23 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Dubai, 5 Ditë €599, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Netët e Bardha në #Rusi, 6 Ditë €779. Nisja më 17, 20 Qershor ☀✌🌹✈Pranverë në #Izrael, 5 Ditë €599, Nisja më 12, 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Amsterdam, 4 Ditë €449, Nisja më 13 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 27 Mars Pranverë në Pragë, 5 Ditë €369, Nisja më 10 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe# Budapest, 4 Ditë €309, Nisja më 7 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Berlin, 4 Ditë €329, Nisja më 29 Mars, 5 Ditë €379, Nisja më 27 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në Mynih dhe Bazel, 5 Ditë €399, Nisja më 29 Prill ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 4 Ditë €469, Nisja më 12 Mars, 4 Ditë €499, Nisja më 19 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 4 Ditë €429, Nisja më 5 Mars, 4 Ditë €449, Nisja më 12 Mars . ☀✌🌹✈Pranverë në #Spanjë dhe #Portugali, 8 Ditë €649, Nisja më 30 Prill . ☀✌🌹✈Pranverë në #Zyrih dhe #Bazel, 4 Ditë €359, Nisja më 20 Mars ... ☀✌🌹✈#Pranverë në #Cote d'Azur, 4 Ditë €359, Nisja më 19 Mars . ☀✌🌹✈#Pranverë në #Romë - #Firence, 4 Ditë €299, Nisja më 4 Prill, 2 Maj# ☀✌🌹✈Pranverë në# Kryeqytetet Skandinave, 5 Ditë €599, Nisja më 13 Maj Pranverë në Cappadocia, 3 Ditë €349, Nisja më 6, 26 Ma☀✌🌹✈rs .. ☀✌🌹✈Pranverë në #Stamboll, 3 Ditë €219, Nisja më 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Paris, 7 ditë €349, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në Pragë, 7 Ditë €239, Nisja më 7, 28 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Vjenë dhe #Budapest, 5 Ditë €189, Nisja më 5, 12 Mars ☀✌🌹✈Pranverë në #Shtutgart, #Strasburg, Zyrih, 7 Ditë €299, Nisja më 14 Mars# ☀✌🌹✈Pranverë në #Barcelonë, 7 Ditë €329, Nisja më 7, 28 Mars Pranverë në #Amsterdam, 8 Ditë €399. Nisja më 14 Mars Per rezervime na kontaktoni:042230668/0696153704

40
2020-02-17 18:50:23

Lyhyt etappi Lissabonissa mutta yllätti vihreydellään todella positiivisesti! Sytytti kipinän palata joskus itse kaupunkia ja sen lähialueita tutkimaan! . . . I never though that Lisbon is so green!

165
2020-02-17 16:18:06

#sel100400gm #sonyimages #onthestreet #streetphotography #a7r4 #sonyalpha #clubsony #a7riv #街頭攝影 #波爾圖 #葡萄牙 #porto #sonya7r4 #portoportugal #ポルト #포르토 #satama #포르투갈 #ポルトガル #portugali #sonya7riv #ig_streetphotography #streetshots #street #街拍

390
2020-02-17 12:02:23

Hyvää huomenta Portugalista 😁/ Доброе утро из Португалии😁☀️ #portugali #obidos #lomalla #aamukahvi #kappuchino #hyvämieli😊 #kevätportugalissa #португалия🇵🇹 #веснавевропе #миниотпуск #утреннийкофе☕️

340
2020-02-16 08:25:28

Joulukuu 2019 Auringonlaskua seuraamassa #portugali #lissabon #lisboa #lisbon #portugal #sunset

91
2020-02-14 13:29:11

Ihanaa ystävänpäivää - Happy Valentines Day ❤️✨ Portugalin reissuun kannattaa ehdottomasti varata aikaa vierailulle Sintraan ja Penan palatsiin. Upea satumainen Penan linna kohoaa Sintran kylässä ja sitä ympäröi upeat puistot💚 .. #sintra #sintraportugal #areiabranca #portugal #europe #visitportugal #portugali #travelling #travel #matkavinkit #matkustus #matkustelu

370
2020-02-14 08:51:46

Areia Branca, Portugal ☀️ .. #vacation #vacationmood #villasecretspot #villa #areiabranca #lourinha #beach #beachlife #portugali #portugal #europe #visitportugal #travelling #kuviabyiris #valokuvaus #photography #photo #pic #picoftheday #canon #bluesky

201
2020-02-14 08:51:24

Areia Branca, Portugal ☀️ .. #vacation #vacationmood #villasecretspot #villa #areiabranca #lourinha #beach #beachlife #portugali #portugal #europe #visitportugal #travelling #kuviabyiris #valokuvaus #photography #photo #pic #picoftheday #canon #bluesky

241
2020-02-14 08:50:35

Areia Branca, Portugal ☀️ .. #vacation #vacationmood #villasecretspot #villa #areiabranca #lourinha #beach #beachlife #portugali #portugal #europe #visitportugal #travelling #kuviabyiris #valokuvaus #photography #photo #pic #picoftheday #canon #bluesky

321
2020-02-14 05:44:07

Päivän oppitunti 👩‍🏫 Feliz dia do amigo! Hyvää ystävänpäivä ♥ #helsinki #finland #school#koulu #opettaja #, portugali Kielenopetus #professora #language #kieltenopettaja #portugali #OpiPortugalia #escola #ensino

51
2020-02-12 20:07:12

@turkuamk iskuryhmä tutustumassa uuteen kumppaniin Portossa #porto #portugali #myynti #turkuamk

80
2020-02-12 10:22:25

#pontadapiedade #pontadepiedade #portugal #visitportugal #portugali #portugal_lovers #portugal_gems #portugal_a_gramas #travel #voyage #roadtrip #exploreeurope #paysage #portugalovers #exploretocreate #traveler #landscape #instatravel #traveltheworld #blogvoyage #voyager #europetravel #europe_pics #europetrip #bbctravel #portugal_places #nature #naturephotography #teampixel #phonephotography

544
2020-02-11 10:24:02

In che girone finirò ? #thegatesofhell #sintra #lisboa #photography #pozzo #infernale #divinacommedia #discoverychannel #portugalI

624
2020-02-10 17:22:22

Sanomalehti Itä-Häme kirjoittaa Totuuden portaista mm. seuraavaa: ”Siinä missä kahdessa ensimmäisessä kirjassa Patrakka valloitti etenkin maiseman ja ruuan kuvauksillaan, saavat uusimmassa henkilöt lisää huomiota ja syvyyttä.” ”Patrakka on niitä ihmisiä, joilla on taito kertoa vaikka maalin kuivumisesta niin, että sitä ahmii sata sivua illassa.” ”Viimeisille sivuille Patrakka jättääkin sellaisen cliffhangerin, että toivottavasti hän on jo seuraavan teoksen kimpussa.” Tällaisen arvion jälkeen on mukava käydä taas käsiksi jatko-osan editointiin. #totuudenportaat #intokustannus #dekkari #portugali #kirjoittaminen #kirjallisuus #kirjagram

500
2020-02-09 13:56:02

O almoço de domingo tem tudo a ver com os pratos da @portugallibg. Pede pelo app da Delivery Much, reúne as pessoas que você gosta e curte o dia! 😊

121
2020-02-09 12:10:10

Sunny sunday to everyone 😊 #sunday#sundayfunday#bichonfrise#albufeira#sunnuntai#aurinko#portugali

161
2020-02-08 10:28:43

Pysähtyminen #evora #portugali

230
2020-02-07 13:35:06

Today our school was visited by Portuguese teacher Tiago Carvalho, visiting teacher at the University of Helsinki who works for the prestigious Camões Institute in Portugal 🇵🇹 Obrigada pela visita! 😊 #finland #helsinki #esh_fi #teacher #opettaja #koulu#escola #school #secundário #secundary #portugues #Portugali #esh_secundsry #InstitutoCamões

290
2020-02-07 00:17:57

Raitoja / Stripes #värikäskoti #ranta #kesämökki #kävely #kalastus #seaside #fishing #village #beach #happyhome #street #streetstyle #stroll #sunny #spacer #costanova #aveiro #portugal #portugali #portugalia #ig_portugal #visitportugal #matkailu

650
2020-02-06 16:21:52

"Tuli jäätävän kylmä. Tähdet lakkasivat liikkumasta, soikea kuu jähmettyi taivaalle, koko maailma hiljeni ja hidastui kunnes pysähtyi kokonaan." Ote tammikuussa ilmestyneestä rikosromaanista Totuuden portaat, kuva tapahtumapaikoilta Porton Ribeirasta. #totuudenportaat #intokustannus #dekkari #portugali #kirjoittaminen #kirjailija #kirjagram #kirjallisuus

650
2020-02-06 15:17:39

"Ja niinhän tässä kävi, että aloin googlata matkoja Portoon." Viimeisin postaus on Anu Patrakan Portugaliin sijoittuvasta dekkarista Totuuden portaat: sanapari.home.blog📚 #sanapari #sanaparikirjablogi #totuudenportaat #dekkari #portugali #anupatrakka #kirjat #kirjablogi #kirjallisuus #lukeminen @intokustannus @anu_patrakka

380
2020-02-06 14:29:46

Mennäänkö niin kuin viimeistä kesäpäivää?! 😅😅 Mallina kuvasarjassa Pop Upin Toimistokoira ja virallinen vesipeto Luna ❤️ Paljon toivottu Portugalin jooga & hyvinvointiloma 1.9.-8.9.20 on nyt varattavissa 🤩 🙋‍♀️Yksin reissuun?! 🙋‍♀️ Tervetuloa mukaan! Pop Upin Porukkaan ovat kaikki tervetulleita 💜 Jos 1hh tuntuu hinnaltaan liian kalliilta ja haluat muutenki juttuseuraa huoneeseen, kysy ilmoittautumisen yhteydessä Heiniltä muita yksin matkustavia ja sovi kimppahuoneesta suoraan matkalle lähtijän kanssa! 👍 Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.popupyogaoulu.com 🏖☀️🏄‍♀️🧘‍♀️💜🌏🌴 Lähtökenttänä Helsinki, yhteyslennot Suomen sisällä saat helposti matkanjärjestäjän kautta. 👍 #joogaakaikille #jooga #yoga #pilates #hyvinvointi #oulu #rovaniemi #joogaloma #portugali #matkamajakka #ericeira #ericeirasurf #ericeiralove #joogamatka

241
2020-02-06 14:27:51

Mennäänkö niin kuin viimeistä kesäpäivää?! 😅😅 Mallina kuvasarjassa Pop Upin Toimistokoira ja virallinen vesipeto Luna ❤️ Paljon toivottu Portugalin jooga & hyvinvointiloma 1.9.-8.9.20 on nyt varattavissa 🤩 🙋‍♀️Yksin reissuun?! 🙋‍♀️ Tervetuloa mukaan! Pop Upin Porukkaan ovat kaikki tervetulleita 💜 Jos 1hh tuntuu hinnaltaan liian kalliilta ja haluat muutenki juttuseuraa huoneeseen, kysy ilmoittautumisen yhteydessä Heiniltä muita yksin matkustavia ja sovi kimppahuoneesta suoraan matkalle lähtijän kanssa! 👍 Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.popupyogaoulu.com 🏖☀️🏄‍♀️🧘‍♀️💜🌏🌴 Lähtökenttänä Helsinki, yhteyslennot Suomen sisällä saat helposti matkanjärjestäjän kautta. 👍 #joogaakaikille #jooga #yoga #pilates #hyvinvointi #oulu #rovaniemi #joogaloma #portugali #matkamajakka #ericeira #ericeirasurf #ericeiralove #joogamatka

190
2020-02-06 14:25:24

Mennäänkö niin kuin viimeistä kesäpäivää?! 😅😅 Mallina kuvasarjassa Pop Upin Toimistokoira ja virallinen vesipeto Luna ❤️ Paljon toivottu Portugalin jooga & hyvinvointiloma 1.9.-8.9.20 on nyt varattavissa 🤩 🙋‍♀️Yksin reissuun?! 🙋‍♀️ Tervetuloa mukaan! Pop Upin Porukkaan ovat kaikki tervetulleita 💜 Jos 1hh tuntuu hinnaltaan liian kalliilta ja haluat muutenki juttuseuraa huoneeseen, kysy ilmoittautumisen yhteydessä Heiniltä muita yksin matkustavia ja sovi kimppahuoneesta suoraan matkalle lähtijän kanssa! 👍 Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.popupyogaoulu.com 🏖☀️🏄‍♀️🧘‍♀️💜🌏🌴 Lähtökenttänä Helsinki, yhteyslennot Suomen sisällä saat helposti matkanjärjestäjän kautta. 👍 #joogaakaikille #jooga #yoga #pilates #hyvinvointi #oulu #rovaniemi #joogaloma #portugali #matkamajakka #ericeira #ericeirasurf #ericeiralove #joogamatka

320
2020-02-05 12:06:59

Portugalin tunti tänään - eka luokalle 🇵🇹 Today In Portuguese lesson with first grade 🇵🇹😁 #finland #helsinki# #koulu #escola #school #primary #ala-aste #portugues #opettaja #professora #language #kieltenopettaja #portugali #esh_fi #esh_primary

20
2020-02-04 13:24:46

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

30
2020-02-04 13:22:15

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

70
2020-02-04 13:21:09

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

30
2020-02-04 12:36:56

#critter #reptile #lizard #cute #iloveanimals #olivais #olivaissul #lisboa #lisbon #lissabon #portugal #portugali #fauna #creature #animalsofinstagram

190
2020-02-04 12:30:04

#fog #foggyday #parquedasnacoes #workadayworld #arkisiaasioita #lisbon #lisboa #oceanariodalisboa #portugal #lissabon #portugali

110
2020-02-03 21:57:24

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

80
2020-02-03 21:56:54

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

61
2020-02-03 21:56:03

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

90
2020-02-03 21:54:24

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

110
2020-02-03 21:51:57

Оптом производитель Турция работаем без посредников низкие цены есть группа WhatsApp женские мужские Подростковые детская одежда сумки обувь текстиль Обращайтесь по номеру +905319248930 ЕВГЕНИЙ +905365075506 ТАТЬЯНА WhatsApp Viber телеграмм ИМО. 👉🏻👉🏻👉🏻 ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ ОДНОКЛАССНИКИ. https://ok.ru/profile/556787775705. ДЕТСКОЕ. https://ok.ru/profile/469286747300 #optom#roznica#braend#mood#moscow#france#germany#ukraine#polska#kazakistan#uzbekistan#italia#america#dagistan#gruzia#belorussia#avstria#portugali#usa#cehia#riga#latvia#boss#armani#lacoste#gucci#chanel#

80
2020-02-03 20:11:04

A nossa pequena Veneza portuguesa! Aveiro, a cidade que volto sempre! 🇵🇹 . . . . . #costanova #wonderful #aveiro #shooters #instagood #europe #city #coimbra #sky #asminhasviagenspelomundo #visitportugal #weshareportugal #porto #nature #travel #travelphotography #canal #margemsul #ig #portugali #photooftheday #photography #rotaportugal #aveirolovers #almada #portugal #visitporto #igersportugal #aveiroportugal #iatipelomundo

400
2020-02-03 18:23:09

Pyykki / Laundry #matkailu #city #ciudades #kaupunki #cidade #aveiro #viagem #travelphotography #miasto #kanava #channel #canal #colours #pretty #houses #värikäskoti #ig_portugal #ig_travel #instatravel #portugali #portugalia #portugal

814
2020-02-03 18:14:52

Eusébio ja merenneito | Eusébio & Mermaid #jalkapallo #eusebio #merenneito #taide #veneily #urban #football #legend #mermaid #comics #art #boat #colours #tradition #moliceiro #matkailu #visitportugal #aveiro #venice #ig_portugal #instagood #portugali #portugalia #portugal #city

460
2020-02-03 12:57:30

Mun isossa munapäässä ei mikään pipo näytä kivalta ☹️ Ni täytyy sitte tehä itte! Tosin hetki täytyy varmaan käyttää suomentamiseen ennenkuin saa silmukat puikoille 😱😂 #ravelry #beanie_andreia #portugali

40
2020-02-01 22:53:31

Talviajelua kohti Douron laaksoa. Miten valos olisi voinut tuoda mukanaan Suomeen? Ehkä pussittamalla, jotta voisi lonkeronharmaana päivänä sitten avata ja nauttia annoksen. #automatka #portugali #aurinkopaistaa #envoiture #douro #pamplemoussematkat #autoillen #omallalomalla #omatoimimatkat

320
2020-02-01 16:38:01

Views of Portugal ❣️ #br1nazworldtravels

692
2020-02-01 15:44:23

Hymyä huuleen! / Cheese! #selfie #smile #mrpresident #president #président #presidentti #republic #portugal #hymy #onni #happiness #dinner #politiikka #cool #politics #media #portuguesemen #gentleman #lisbon #lizbona #lissabon #lisboa #portugali #instagood #news #visitportugal

370
2020-02-01 14:56:47

Maa 4 Portugali Uuden vuoden kunniaksi aloitin viikkokirjeessämme kuvasarjan Yli 100 maata. Yksi kuva per maa - ja maat siinä järjestyksessä kun niissä on käyty. Isäni työskenteli konsulttina Lisnaven telakalla 1973 ja kävin kylässä hänen luonaan. Tässä talo, jossa hän Cascaissa asui: vuonna 1973 ja 2015, jolloin palasin taas kerran Cascaisiin. . . . #cascais #portugali #portugal #isänitalo #myfatherlivedhere #meriharakanyli100maata #matkailu #matkablogi #nelkytplusblogit #twitter

1242
2020-02-01 14:46:06

Smoky ride #ratikka #raitiovaunu #vintage #city #streetstyle #street #mobilephotography #architecture #matkailu #urban #tram #lissabon #lisboa #lisbon #lizbona #portugali #portugalia #portugal #ig_portugal #visitportugal

712
2020-01-30 08:08:36

Suomalainen sauna Portugalissa, käy lukemassa Reijon mietteitä portugalilaisista saunojista. Uusi postaus blogissa, linkki blogiin on biossa. #sauna #saunamaailmalla #saunalove #ilovesauna #welovesauna #saunatime #saunafromfinland #finnishsauna #finnischesauna #saunaday #saunapäivä #saunatag #bastu #badabastu #saunablog #saunansuurlähettiläs #ulkosuomalainen #ulkosuomalaistensaunat #ulkomaat #saunaliebe #weltdersauna #worldofsauna #löyly #ulkosuomalaiset #portugal #portugali

230
2020-01-29 19:24:13

🚨 (VARMISTUNUT SIIRTO!) 🔥 Pitkän väännön jälkeen ManU saa kuin saakin hankittua Bruno Fernandesin. Fernandes on 25-vuotias hyökkäävä keskikenttä, joka on tällä kaudella pelannut Sporting Lissabonissa. Tehoja on kertynyt 26 ottelussa 15 maalia ja 12 syöttöpistettä! 🔥👌🏼 Portugalilaisen hintalappu on 80 miljoonaa euroa. 💰 Mielestämme tämä siirto on hyvä ManU:lle, koska he ovat jo pitkään tarvinneet kunnon pelinrakentajaa! 🤙🏼 _______________________________ #brunofernandes #manutd #sporting #lissabon #manchester #manchesterunited #portugal #portugali #football #jalkapallo

160
2020-01-29 01:08:31

Rantaelämää / Life on the beach #meri #ranta #aalto #talvi #beach #atlanticocean #seaside #lowtide #lighthouse #majakka #mobilephotography #nature #ig_portugal #portugali #portugalia #matkailu #maisemakuvaus #travelphotography

762
2020-01-29 01:02:39

The Sandman / #hiekka #mies #kylä #ranta #street_art #sandman #seaside #village #naturephotos #beach #triste #talvi #winter #atlanticocean #portugal #portugali #instatravel #viagem #visitportugal

554
2020-01-28 09:25:50

Rinor Hasani student në #KolegjiUniversum është përfitues i burses ndërkombëtare nga #KolegjiUniversum për shkëmbim semestral në IPT . Instituto Politécnico de Tomar (página oficial) në #Portugali 🇵🇹 Rinori po studion #ShkencaKompjuterike në vitin e dytë në Kolegjin Universum dhe është një nga 135 studentët e #KolegjitUniversum që kanë përfituar bursë ndërkombëtare për shkëmbim semestral në 22 shtete tē BE-së 👨🏻‍🎓📚🌎

1023
2020-01-28 07:08:38

Suomalainen sauna Portugalissa, tällä viikolla tutustutaan Reijon saunaan. Uusi postaus blogissa. Linkki blogiin on biossa. #sauna #saunamaailmalla #saunalove #ilovesauna #welovesauna #saunatime #saunafromfinland #finnishsauna #finnischesauna #saunaday #saunapäivä #saunatag #bastu #badabastu #saunablog #saunansuurlähettiläs #ulkosuomalainen #ulkosuomalaistensaunat #ulkomaat #saunaliebe #weltdersauna #worldofsauna #löyly #portugali #portugal #ulkosuomalaiset #uusiblogipostaus

211
2020-01-27 15:30:06

Sunnuntaikävelyllä Labrugen rannalla katselin sopivia paikkoja dumpata ruumis, kun mielessä kajastelee jo kuudes rikosromaani. Pitäisiköhän välillä kirjoittaa jotain vähän romanttisempaa...? #dekkari #rannalla #kirjailijanelämää #portugali #syyllisyydenranta #kirjoittaminen #sunnuntaikävely

562
2020-01-27 10:47:43

Lomalla on helppo hymyillä☀️Varaa kesän rennoin lomareissu Portugaliin nyt! Villan hinnat alkaen 1733€/viikko ☀️ .. #areiabranca #lourinha #beach #beachlife #portugali #portugal #europe #visitportugal #travelling #kesäloma #varaa #varaanyt

462
2020-01-26 19:09:22

Drzwi na świat ..😯 znowu by się pojechało...😏🌎🛬🚤✈⛵🚊🚘🚲🛴 Malta#Maroco#Portugali#Ukraina 🧭

241
2020-01-26 17:52:17

Keramiikkalautasella koruja. #timosarpaneva #rintakoru #hopea #mustakivi #lapista #rintakorut #siniset kivet #annelta #tanskalainen #hopea #suomalainen #kultaseppäliikkeen #tekemä #hopea #lahja #vihreä #keramiikkalautanen #portugali Mukavaa iltaa 🌸

42121
2020-01-26 16:21:14

Portugali oli kiva paikka. 💗😊 hyvää ruokaa ja juomaa, Louis Vuitton liikkeen 15 tonnin kylpytakki veti vähän sanattomaksi. Uber taksi oli kiva, nopea ja toimiva, yksi kyyti maksoi tyyliin kaksi-kolme euroa. Viinipullo maksoi parhaillaan 2 euroa. 😂👌 Vilkkaampi baaripaikka Bairro Altossa oli aika erikoinen, sai mennä juomat kädessä baarista kaduille tai vaihtaa paikkaa vaikka ois ollut juoma mukana. Pizzat oli tosi hyviä siellä myös. #matkakohde #matkustus #nähtävyys #portugal #portugali #portugaltravel #ruoka #pizzalover #hardrockcafe #streets #katukuva #arkkitehtuuri #lissabon #lisboa #lisbon

1042
2020-01-24 16:44:10

Julkkarimatkalta kotiuduttu ja viidettä Portugali-dekkaria näpytellään nyt uudella tietokoneella Kisun lämmittäessä jalkoja. Olikohan sillä ikävä? Minulla oli ainakin. #takaisinsorvinääreen #kirjailija #kissa #portugali #dekkarit #kirjoittaminen #kirjoittaminenonkivaa #kirjailijanelämää #jalkojenlämmitin

390
2020-01-24 15:32:16

Back in business🍷. 24/366. #perjantai#friday#2u#duasuvas#punaviini#redwine#viini#wine#portugal#portugali#suomi#finland#turku#2020

250
2020-01-24 15:26:07

Vale-Venetsiassa | Bluff Venice #vene #luonto #kanaal #matkailu #city #boats #channel #travel #matkailu #tradition #moliceiro #gondol #venetsia #venice #aveiro #portugali #portugalia #portugal #podróżnik #nature #ig_portugal #mobilephotography #happy #colors

780
2020-01-24 09:55:59

#ranta #valtameri #vedenvärit #sinistä #portugali #luovuus #virkkaus #peitto

298
2020-01-24 09:13:40

Paljon toivottu Portugalin jooga & hyvinvointiloma 1.9.-8.9.20 on nyt varattavissa 🤩 🙋‍♀️Yksin reissuun?! 🙋‍♀️ Tervetuloa mukaan! Pop Upin Porukkaan ovat kaikki tervetulleita 💜 Jos 1hh tuntuu hinnaltaan liian kalliilta ja haluat muutenki juttuseuraa huoneeseen, kysy ilmoittautumisen yhteydessä Heiniltä muita yksin matkustavia ja sovi kimppahuoneesta suoraan matkalle lähtijän kanssa! 👍 Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.popupyogaoulu.com 🏖☀️🏄‍♀️🧘‍♀️💜🌏🌴 Lähtökenttänä Helsinki, yhteyslennot Suomen sisällä saat helposti matkanjärjestäjän kautta. 👍 #joogaakaikille #jooga #yoga #pilates #hyvinvointi #oulu #rovaniemi #joogaloma #portugali #matkamajakka #ericeira #ericeirasurf #ericeiralove #joogamatka

230
2020-01-24 09:12:19

Paljon toivottu Portugalin jooga & hyvinvointiloma 1.9.-8.9.20 on nyt varattavissa 🤩 🙋‍♀️Yksin reissuun?! 🙋‍♀️ Tervetuloa mukaan! Pop Upin Porukkaan ovat kaikki tervetulleita 💜 Jos 1hh tuntuu hinnaltaan liian kalliilta ja haluat muutenki juttuseuraa huoneeseen, kysy ilmoittautumisen yhteydessä Heiniltä muita yksin matkustavia ja sovi kimppahuoneesta suoraan matkalle lähtijän kanssa! 👍 Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.popupyogaoulu.com 🏖☀️🏄‍♀️🧘‍♀️💜🌏🌴 Lähtökenttänä Helsinki, yhteyslennot Suomen sisällä saat helposti matkanjärjestäjän kautta. 👍 #joogaakaikille #jooga #yoga #pilates #hyvinvointi #oulu #rovaniemi #joogaloma #portugali #matkamajakka #ericeira #ericeirasurf #ericeiralove #joogamatka

553
2020-01-21 19:37:44

Projekti kesäkuntoon et mahtuu noin kapeille kaduille käveleen. #feelthefatness #kesäkuntoon2050 #tb #lissabon #lisboa #lisbon #portugal #portugali