Silentium Skrifter silentiumskrifter
”På västra sidan av den grekiska ön Patmos finner Torsten Kälvemark kapellet med låset av ull, liknande det Gunnar Ekelöf skriver om i sin dikt. ”Låset av ull är en symbol för det tillslutna som ändå är öppet”, skriver han i inledningen till den bok vars titel han lånat från poesins metafor. Låset av ull, som boken alltså heter, blir vår fasteläsning i denna spalt under årets påskfasta. I fyrtio dagar ska vi i sällskap med Torsten Kälvemark utforska den livshållning som kapelldörren som värnar mysteriet och svalkan men ändå inte stänger någon ute, representerar. Så annorlunda den som speglas i kyrkor som oftast står låsta för att kyrksilvret inte ska stjälas." - ur Peter Halldorf fasteblogg silentium silence böcker books desert kloster monastery kyrka church ekumenik ecumenism formgivning typografi typography orthodox catholic protestant gudstjänst bibeln poesi eukaristi eucharist bjärkasäby ikon icons desertfathers theology teologi earlychurch bible

”På västra sidan av den grekiska ön Patmos finner Torsten Kälvemark kapellet med låset av ull, liknande det Gunnar Ekelöf skriver om i sin dikt. ”Låset av ull är en symbol för det tillslutna som ändå är öppet”, skriver han i inledningen till den bok vars titel han lånat från poesins metafor. Låset av ull, som boken alltså heter, blir vår fasteläsning i denna spalt under årets påskfasta. I fyrtio dagar ska vi i sällskap med Torsten Kälvemark utforska den livshållning som kapelldörren som värnar mysteriet och svalkan men ändå inte stänger någon ute, representerar. Så annorlunda den som speglas i kyrkor som oftast står låsta för att kyrksilvret inte ska stjälas." - ur Peter Halldorf fasteblogg silentium silence böcker books desert kloster monastery kyrka church ekumenik ecumenism formgivning typografi typography orthodox catholic protestant gudstjänst bibeln poesi eukaristi eucharist bjärkasäby ikon icons desertfathers theology teologi earlychurch bible

221

Featured Posts