-Herat,Afganistan.🇬🇧:Heroes don’t have the need to be known as heroes, they just do what heroes do because it is right and it must be done. ▪ 🇦🇱:Heronjtë nuk kanë nevojë të njihen si heronj, ata thjesht bëjnë atë që bëjnë heronjtë sepse është e drejtë dhe duhet të bëhet. ▪ Follow:ushtria.shqiptare Hashtag i ushtriashqiptare 🇦🇱 ▪ albaniaushtriashqiptarealbanianmilitarynatotiranashqiptarspecopsspecialforcesairforcenavyforcesnavysealsshqipeshqiperiapoliceswatIllyriamilitaryforcekuqeziillyrianetalbaniansoldierwarwarriortactical

5534

Featured Posts