Əhli-Beyt Maarifi nəşrləri ehli_beyt_maarifi
📖 Aban Əhmər belə rəvayət edir: “Bir nəfər İmam Sadiqin (ə) hüzuruna gəlib dedi: “Atam-anam sizə fəda olsun, mənə nəsihət verin”. İmam (ə) buyurdu: “Allah-taala ruziyə kəfildir! O zaman narahatlığın nə üçündür?! Əgər ruzi bölünübsə, o zaman hərislik nə üçündür?! Əgər hesab (sorğu-sual) haqdırsa, o zaman toplamaq nə üçündür?! Əgər Allah tərəfindən savab varsa, o zaman tənbəllik nə üçündür?! Əgər Allah tərəfindən olan xələf (davamlı ruzi) haqdırsa, o zaman paxıllıq nə üçündür?! Əgər odla cəza varsa, o zaman günah etmək nə üçündür?! Əgər ölüm haqdırsa, o zaman fərəhlənmək (və ya öyünmək) nə üçündür?! Əgər Allaha təqdimat (Allah-taala əməllərdən xəbərdardırsa) haqdırsa, o zaman hiylə işlətmək nə üçündür?! Əgər Şeytan düşməndirsə, o zaman qəflətdə olmaq nə üçündür?! Əgər Sirat körpüsündən keçmək haqdırsa, o zaman ücb nə üçündür?! Əgər hər şey qəza-qədərlədirsə, o zaman həzin olmaq (kədərlənmək) nə üçündür?! Əgər dünya fanidirsə, o zaman ona xatircəm olmaq nə üçündür?!” 📚 Şeyx Səduq - "əl-Əmali" 📌 Hal-hazırda tərcüməsinə başladığımız kitablardan biri də Şeyx Səduqun "əl-Əmali" kitabıdır. Allah nəsib edərsə, inşallah bu dəyərli əsər də oxucuların ixtiyarında olacaq. Bizim müvəffəqiyyətimiz yalnız Allahdandır. 📌 BAŞQALARININ DA XƏBƏRİ OLMASI ÜÇÜN BƏYƏNİB , PAYLAŞAQ. Azərbaycan Azerbaycan Azerbaijan Азербайджан Bakı Baki Kitab книга book maarif İslam Islam Ислам muslim AhlulBait EhliBeyt İmam Imam Ehlibeytmaarifi ŞeyxSəduq ƏlƏmali

📖 Aban Əhmər belə rəvayət edir: “Bir nəfər İmam Sadiqin (ə) hüzuruna gəlib dedi: “Atam-anam sizə fəda olsun, mənə nəsihət verin”. İmam (ə) buyurdu: “Allah-taala ruziyə kəfildir! O zaman narahatlığın nə üçündür?! Əgər ruzi bölünübsə, o zaman hərislik nə üçündür?! Əgər hesab (sorğu-sual) haqdırsa, o zaman toplamaq nə üçündür?! Əgər Allah tərəfindən savab varsa, o zaman tənbəllik nə üçündür?! Əgər Allah tərəfindən olan xələf (davamlı ruzi) haqdırsa, o zaman paxıllıq nə üçündür?! Əgər odla cəza varsa, o zaman günah etmək nə üçündür?! Əgər ölüm haqdırsa, o zaman fərəhlənmək (və ya öyünmək) nə üçündür?! Əgər Allaha təqdimat (Allah-taala əməllərdən xəbərdardırsa) haqdırsa, o zaman hiylə işlətmək nə üçündür?! Əgər Şeytan düşməndirsə, o zaman qəflətdə olmaq nə üçündür?! Əgər Sirat körpüsündən keçmək haqdırsa, o zaman ücb nə üçündür?! Əgər hər şey qəza-qədərlədirsə, o zaman həzin olmaq (kədərlənmək) nə üçündür?! Əgər dünya fanidirsə, o zaman ona xatircəm olmaq nə üçündür?!” 📚 Şeyx Səduq - "əl-Əmali" 📌 Hal-hazırda tərcüməsinə başladığımız kitablardan biri də Şeyx Səduqun "əl-Əmali" kitabıdır. Allah nəsib edərsə, inşallah bu dəyərli əsər də oxucuların ixtiyarında olacaq. Bizim müvəffəqiyyətimiz yalnız Allahdandır. 📌 BAŞQALARININ DA XƏBƏRİ OLMASI ÜÇÜN BƏYƏNİB , PAYLAŞAQ. Azərbaycan Azerbaycan Azerbaijan Азербайджан Bakı Baki Kitab книга book maarif İslam Islam Ислам muslim AhlulBait EhliBeyt İmam Imam Ehlibeytmaarifi ŞeyxSəduq ƏlƏmali

926

Featured Posts