Luna ūüźĺ @life.of.shiba.luna Instagram

Luna ūüźĺ

@life.of.shiba.luna

Shiba Inu living in the Netherlands ‚ôÄÔłŹ female ūüźē born 16/11/2018

2020-10-22 09:37:41

ūüćāūüćĀ #autumn #autumnvibesūüćĀ #autumnvibes #autumncolors #shiba #shibainu #shibasofinstagram #dog #dogsofinstagram #dogoftheday #autumndog #herfst #herfstkleuren

801
2020-09-05 15:03:58

Some attention please ūüėŹ #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#beach#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

820
2020-08-12 08:46:50

Just keep swimming, just keep swimming swimming swimmings ūüźü ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#beach#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#beachvibes ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#findingnemo #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

921
2020-07-29 09:29:20

How you Doin? ūüėŹ ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#smile#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#howyoudoin ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#akita #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

860
2020-07-28 18:08:31

A smile a day keeps the worries away ūüėĀ ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#smile#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#model ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#pupoftheday #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

804
2020-07-27 17:22:46

I think green is my color ūüíö ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#nature #shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#naturephotography ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#pupoftheday #naturelovers #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

790
2020-07-26 13:30:26

Love the beach ūü•į ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#beach#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#beachvibes ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#pupoftheday #rockanje #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

963
2020-07-19 13:20:13

Beach Vibes ūüĆäūüėé ‚Ė™Ôłé ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#beach#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#dog#shibalife¬†#shibainustagram¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#beachvibes ¬†#pupper¬†#mydogiscutest¬†#pupoftheday #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

1002
2020-05-02 14:11:07

Luna Jordan ūüŹÄ#jordan #basketball#michaeljordan #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld¬†#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#shibalife¬†¬†#shibe¬†#doge¬†#mydogiscutest¬†#dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

1011
2020-04-24 13:13:48

They dont call me Mountain Goat for nothing ūüźźūüėŹ#luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld¬†#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#shibalife¬†¬†#shibe¬†#doge¬†#mydogiscutest¬†#dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

750
2020-04-22 19:57:12

Run like There is a pretty dog in front of me and a creepy one behind me. ūüĒ• #fastandfurious #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld¬†#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#shibalife¬†¬†#shibe¬†#doge¬†#mydogiscutest¬†#dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

982
2020-04-20 20:26:52

Golden hour walk ūüĒ•‚≠źÔłŹ‚Ė™Ôłé #luna#shiba¬†#shibainu¬†#shibastagram¬†#shibainstagram#shibalove¬†#shibalovers¬†#dogsofinstaworld#shibagram¬†#shibamania¬†#shibadog¬†#instashiba¬†#shibasofinstagram#instadog¬†#shibagram¬†#dogoftheday¬†#goldenhour #shibalife¬†#shibainustag¬†#shibe¬†#mameshiba#doge¬†#sun#mydogiscutest¬†#pupoftheday #dogsofinsta¬†#smilingdog¬†#cutedogs¬†#9gag

860

life.of.shiba.luna –§–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł, –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–ĺ. –Ě–į–Ļ—ā–ł –≤—Ā–Ķ —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł, stories –ł–∑ Instagram –ł –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –ľ–Ķ–ī–ł–į —É life.of.shiba.luna Luna ūüźĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–į–≥—Ä–į–ľ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ.